رزمایش کمک های مؤمنانه در کارخانه صنایع پیمان واقع درشهرک صنعتی سالاریه وتقدیر از خیرین محترم با سخرانی جناب سرگرد تاجیک فرمانده محترم سپاه ناحیه ورامین وحضور رئیس سازمانهای بسیج کارگری واصناف جناب سرهنگ علمدار.به همت حوزه بسیج کارگری سپاه ورامین.
در این رزمایشن ۲۴۹۸پک وکارت هدیه اعتباری به ارزش هرپک وکارت ۳۰۰۰۰۰میلیون ریال بین کارگران خط مقدم تولید وکارگران ساختمانی وروزمزد شهرستان اهدا میگردد.

دیدگاه خود را ثبت کنید