با شهرک صنعتی سالاریه آشنا شوید 

عنوان

شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود. مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک میباشد.

شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه

حضرت آقا
رهبر حکیم ، فرزانه

ما صنعتگران و افسران و سربازان بی ادعاء انقلاب اسلامی ایران بار دیگر به حکم جهاد حضرتعالی لبیک گفته و با دل و جان فرمایشات گرانقدر شما را اطاعت و با تمام توان عمل مینماییم

 

news
دی ۲۱, ۱۴۰۰

دنیای اقتصاد

جایگاه شرکت‌های خدماتی به درستی تبیین نشده است غلامحسین ‌هاشمیه مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی سالاریه شرکت‌های خدماتی اتاق فکر و بازوهای اجرایی خدمات‌رسان بی‌منت به صاحبان صنایع بوده و همواره پیشران و سکاندار رفع مشکلات آنها هستند. بنابراین…

سازمان های مرتبط

چه سازمان های با شرکت صنعتی سالاریه در ارتباط هستند؟